• Jelentkezés módja, adatkezelés

  1. Regisztrációs űrlap kitöltése

  A csapat jelentkezése egy online regisztrációs űrlap (Google form) kitöltésével és beküldésével történik. A kitöltött űrlap egy példányát a rendszer automatikusan elküldi a megadott e-mail címre. Amennyiben nem érkezik meg az értesítés, akkor valószínűleg vagy a spam mappába került, vagy nem volt sikeres az űrlap beküldése. Ha ez a probléma ismételten fennáll, kérjük, jelezzék a info@cansatverseny.hu címen.

   

  A regisztráció során megadott csapatnév nem lehet sértő élő személyre vagy jelenleg is létező intézményre nézve, nem sérthet személyiségi jogot, nem utalhat a Versenyzők személyére, élő személyre vagy jelenleg is létező intézményre és maximum 30 karakterből állhat. Amennyiben a szabályokat sértő csapatnevet regisztrálnak, a Szervezők felszólíthatják a csapatot a név módosítására, vagy kizárhatják a csapatot a versenyből.

  2. Motivációs levél és nyilatkozatok beküldése

  2a) Motivációs levél

  A jelentkezéshez kérünk egy rövid (maximum fél oldalas) motivációs levelet is a csapatoktól, amiben leírják, hogy mi ösztönözte őket a versenyben való részvételre.

  2b) Nyilatkozatok

  A részvételi nyilatkozatokkal a Versenyzők és a Mentorok hozzájárulnak, hogy amennyiben a verseny során róluk kép- illetve videófelvétel, élő közvetítés készül, a verseny Szervezője azokat saját nyomtatott kiadványaiban (pl. Űrtan évkönyv) és elektronikus felületein (honlap, közösségi médiumok) közzétegye.

   

  A motivációs levél és a nyilatkozatok beküldésének címe: info@cansatverseny.hu, beküldési határideje a meghosszabbított regisztráció határidejével megegyezik, azaz 2023. október 12. 23:59.

   

  Adatok

  A Szervezők a következő adatokat tehetik közzé nyilvánosan:

  • a döntőbe jutott csapatok neve
  • a döntőbe jutott Versenyzők és Mentorok neve
  • a döntőbe jutott csapatok iskolájának neve és települése
  • a nemzeti döntőn nyertes csapat neve
  • a nemzeti döntőn nyertes Versenyzők és Mentorok neve
  • a nemzeti döntőn nyertes csapat iskolájának neve és települése.

   

  A nyeremények átvételéhez a Versenyzők megküldik a személyes azonosításukhoz szükséges adataikat és az adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a Szervezők részére. Az adatokat és az adatkezelési hozzájárulást a nyeremény átvétele előtt szkennelve, a info@cansatverseny.hu e-mail címre kell megküldeni.

   

  A 16. életévüket be nem töltött Versenyzők abban az esetben vehetnek részt a Versenyen illetve vehetnek át nyereményt, ha a Versenyző és törvényes képviselője a GDPR rendelet 8. cikk. (1) bek. alapján hozzájárul a Versenyző versenyen való részvételéhez és az esetleges nyeremény átvételéhez és megküldi a személyes azonosításhoz szükséges adatokat a Szervezőknek. A részvételi hozzájárulást a regisztrációs határidőig szkennelve, a info@cansatverseny.hu e-mail címre kell megküldeni.

 • Részvételi feltételek

  A versenyre csapatok jelentkezhetnek. Minden jelentkező csapat meg kell hogy feleljen ezeknek a feltételeknek:

   

  • A csapat legalább 3, legfeljebb 6 diákból (továbbiakban: Versenyző) álljon;
  • A Versenyzők életkora a regisztrációs határidőig betöltött legalább 14, legfeljebb 20 év lehet;
  • Az összes Versenyző nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban kell, hogy legyen magyarországi vagy határon túli, magyar nyelven is oktató középfokú oktatási intézményben, 9-12. (vagy annak megfelelő) évfolyamban;
  • Egy Versenyző csak egy csapatnak lehet a tagja;
  • Nem lehet Versenyző az előkészítésben, szervezésben részt vevő bármely személy, vagy annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bek.)
  • egy Mentor több csapatot is felkészíthet;
  • Nem lehet Mentor a Verseny szervezésében résztvevő személy, vagy annak hozzátartozója (Ptk. 8:1 § (1) bek.)
  • A csapattagok legalább fele magyar állampolgár kell, hogy legyen;
  • Nem lehet Versenyző felsőfokú oktatási intézmény (egyetem, érettségire alapuló felsőfokú szakképzés, stb) tanulója, hallgatója;
  • A csapatot egy (vagy indokolt esetben két) felnőtt tanár/mentor (továbbiakban: Mentor) felügyeli, segíti. A Mentor vállalja a felelősséget a csapat biztonságos és szakszerű tevékenységéért. A Mentor tartja a kapcsolatot a szervezőkkel és a kiskorú csapattagok törvényes képviselőivel (szülők). A Mentornak segítenie kell a csapat munkáját a felkészülés alatt és el kell kísérnie őket a nemzeti döntőre. A nemzeti döntő nyertes csapatát a Mentor (vagy indokolt esetben a Mentorok) elkísérik az európai döntőre.

  A nemzeti döntőbe jutó csapat Versenyzőinek rendelkezniük kell a szükséges angoltudással, hogy meg tudják írni a szükséges dokumentumokat, és prezentálhassák munkájukat angol nyelven.

 • Költségek

  • A CanSat Hungary 2024 versenyen nincs nevezési díj.
  • A csapatok fedezik a cansat megtervezésének és megépítésének költségeit.
  • A nemzeti döntő lebonyolításának költségeit a Szervezők fedezik. A lebonyolítás költségeibe beleértendő a helyszín biztosítása, a kétnapos rendezvényen a résztvevők (Versenyzők és Mentorok) számára ebéd, a rakéták és a szükséges személyzet költségei. Kivételt képez a döntőre való eljutás utazási költsége és esetleges szállásköltsége. Ezeket a csapatoknak kell fedezniük.
  • A "Space Engineer for a Day" programra kijutó csapatnak a saját útiköltségét kell finanszíroznia, a kint tartózkodás költségeit (szállás, étkezés, helyi programok) az Európai Űrügynökség (ESA) fedezi.
 • Elsődleges és másodlagos küldetések

  A verseny során épített eszköznek tartalmaznia kell az energiaellátáson és a kommunikációs alrendszeren kívül olyan berendezéseket, amelyekkel két küldetést (egy kötelezően előírt elsődleges és egy választható másodlagos missziót) hajt végre az eszköz.

  Elsődleges küldetés (Primary Mission)

  Az elsődleges küldetés (Primary Mission) keretein belül minden CanSat-nek feladata:

  • légnyomást és hőmérsékletet mérni;
  • és a mért adatokat rádión továbbítani földi bázisuknak legalább másodpercenként egyszer.

  Repülés után fel kell dolgozni az adatokat és grafikonon ábrázolni (például magasság az idő függvényében, hőmérséklet a magasság függvényében).

   

  Másodlagos küldetés (Secondary Mission)

  A másodlagos küldetést (Secondary Mission) a csapatok maguk találják és dolgozzák ki.

  Lehet az ötlet valós űrmisszión alapuló, saját tudományos projekt, vagy technikai kihívás is. A feladat tudományos, technológiai, vagy innovatív ötletek demonstrációja egy kisműhold méretében.

  A kihívás választásakor a csapatoknak érdemes figyelembe venniük a költségvetés és a képességeik határát.

  Letölthető versenyszabályzat

 • Versenyszakaszok

  A magyarországi CanSat versenyt az európai CanSat döntőhöz hasonló szakaszokból építjük fel. A 2024-es CanSat verseny három (plusz egy) szakaszra bontható fel:

   

  “Nulladik” szakasz

  Ebben a szakaszban kell

  • a csapatot összeállítani (mentor + diákok)

  Érdemes a csapattagokat a mentor(ok) iskoláján belül toborozni. Ha ez nem sikerül, akkor kereshettek társakat a környékbeli középiskolákban, vagy akár a CanSat Hungary 2024 csapatkereső | Facebook csoportban. Így kicsit nehezebb dolgotok lesz, de megfelelő szervezéssel megoldható!

  • a csapatot regisztrálni a versenyben

  A regisztrációs űrlap kitöltése egyszerű, de fontos, hogy olyan e-mail címet adjatok meg, ahol könnyen elérünk benneteket! Így nem maradtok le egy értesítésről, információról sem.

  • tervező- és kivitelező bázist (műhelyt) találni

  Egy CanSat előállításához szükség lesz egy olyan biztonságos műhelyre, ahol az alapvető eszközök (pl. forrasztópáka) rendelkezésre állnak. A legjobb, ha az iskolátok műhelyében vagy technikatermében tudtok dolgozni.

   

  Mindig legyen jelen legalább egy mentor, aki felügyeli a munkát! A számítógépes feladatokat persze bárhol lehet végezni. Legyen egy olyan hely, ahol az egész csapat össze tud ülni beszélgetni, dolgozni.

  • barátkozni a témával

  Érdemes körülnézni a tankönyvekben az alapvető fizika- és informatikai ismeretekért. Sok hasznos (és sok haszontalan) információ található persze az interneten is.

   

  Bár a Google és a Wikipédia barátunk, nem mindegy, mennyire megbízható a forrás, amit találtál! Ezért mielőtt gyakorlatban is kipróbálnátok egy ismeretlen, de jó ötletnek tűnő forrasztási technikát, vagy áramköri kapcsolást, feltétlenül beszéljétek meg a mentorotokkal!

   

  A regisztráció 2023. október 12-én 23:59-ig tart.

   

  1. szakasz – Találjátok ki a saját műholdatokat!

  A jelentkezés lezárultakor rendelkezésetekre bocsátunk online videókat és írott segédanyagokat, amiben bemutatjuk a projekthez szükséges témakörök alapjait.

   

  Természetesen ezek nem helyettesítik a szakszerű mentori segítséget és a csapattagok részéről az utánajárást, de bemutatják, hogy milyen irányban érdemes elindulnotok a műhold fejlesztésében és néhány gyakorlati “trükköt” is tanulhattok belőlük. A csapatot vezető-irányító-segítő mentor vagy mentorok segítenek megszerezni a szükséges tudást és gyakorlatot!

   

  Tartunk majd online és személyes részvétellel zajló képzéseket és kérdezz-felelek találkozót is, ahol élőben válaszolnak a kérdéseitekre a szakértőink.

   

  2. szakasz – Építsétek meg a CanSatet!

  A csapatoknak előre meghatározott időben és formátumban jelenteniük kell a szervezők felé a projektjük előrehaladásáról. Ehhez meg kell írniuk a szükséges jelentéseket.

   

  A megadott határidőkig készítsétek el és küldjétek be az előírt dokumentációkat és a szervezőktől érkező észrevételeket figyelembe véve fejlesszétek tovább az eszközt.

   

  A Kritikus Tervezési Felülvizsgálat (CDR) című dokumentumban beküldött tervek és leírások, valamint rendszerbemutató videó alapján kiválasztjuk azt a maximum 10 csapatot, akik részt vehetnek a nemzeti döntőn és akiknek az eszköze rakétára kerül és repülni fog. A többi csapat tagjai, akik nem jutnak a döntőbe, de teljes CDR-t nyújtottak be, tárgyjutalomban részesülnek.

  3. szakasz – Szerepeljetek (jól) a nemzeti döntőn!

  A magyar döntő az ESA CanSat Verseny hivatalos magyar fordulója a korábbi években lebonyolított nemzetközi verseny mintájára megszervezve. A CanSatek a BME Suborbitals versenycsapat rakétáival emelkednek a levegőbe és amint kikerülnek a hordozórakétából, megkezdik küldetésüket.

   

  A CanSatek földet érése után megkezdődik az adatok és a küldetések kiértékelése, amit a versenynap végén be kell mutatni a zsűrinek és a többi csapatnak.

   

  A legjobban teljesítő csapat elnyeri a részvételi jogot a z Európai Űrügynökség által szervezett "Space Engineer for a Day" című találkozóra, a hollandiai Noordwijkbe. A többi csapat tagjai tárgyjutalomban részesülnek.

 • 0. szakasz: Csapat felállítás

  Jelentkezési felület megnyitása: ||| 2023. szeptember 11.

  Jelentkezési határidő: ||| 202. október 12. 23:59

   

  1. szakasz: CanSat kitalálása

  Online konzultáció a csapatoknak ||| 2023. október 13. 14:30 - 16:00

  Első tervek (PDR) leadásának határideje: ||| 2023. november 15. 23:59

   

  2. szakasz: CanSat megépítése

  Részletes tervek (CDR) leadásának határideje:||| 2024. február 17.

  A hazai döntősök kiválasztása||| 2023. március

   

  3. szakasz: Nemzeti döntő

  A csapatok határideje az “Indítás előtti jelentés” (Pre-Launch Report, PLR) leadására: 2023. március

  A döntő:|||2023. április

  Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk!

   

  Az 1-2. szakaszban igény esetén további egy-egy konzultációt tartunk. Ezek időpontját a regisztráció lezárása után egyeztetjük a csapatokkal.

 • Dokumentáció

  A kötelezően benyújtandó technikai leírásokat a versenyző csapatok döntésük szerint magyarul vagy angolul készítik. Ezzel a diákok jövőbeni professzionális munkáját igyekszünk segíteni.

   

  Ha egy csapat nem érzi elég erősnek az angoltudását, de a műholdépítés érdekes kihívásnak látszik, nyugodtan készítheti a jelentéseit magyarul, a pontozás során emiatt nem szenvednek hátrányt. Azonban a Critical Design Review (CDR) és Pre-Launch Report (PLR) esetében erősen javasolt a dokumentumokat angolul készíteni, hiszen a döntőn angolul kell prezentálni.

   

  A nemzetközi űripari környezetben angolul zajlik a kommunikáció, ezért a felkészülés és a verseny során az angol elnevezéseket és rövidítéseket fogjuk használni.

   

  • Preliminary Design Review (PDR) - Előzetes tervfelülvizsgálat:
   • Az ötleteitek és prototípusaitok bemutatása
   • Lényege hogy tájékoztassátok a szervezőbizottságot a projekt haladásáról. Így tudunk visszajelzést adni a csapatnak.
   • Mutassátok be az alternatívákat a kitalált küldetés(ek) megvalósítására

   

  Azok a csapatok léphetnek tovább és küldhetik be a CDR-t, amelyek határidőre benyújtották a PDR-t hiánytalanul kitöltve.

   

  • Critical Design Review (CDR) - Kritikus tervezési felülvizsgálat:
   • Ebben a dokumentumban mutatjátok be a végleges, versenyzésre szánt prototípust és a tervet.
   • Tartalmaznia kell:
    • Azokat az adatokat, amikkel a csapat bemutatja és alátámasztja, hogy az útmutatóban foglalt összes kritériumnak megfelel a műholdjuk;
    • a csapat által elvégzett tesztek eredményeit;
    • a Másodlagos Küldetés technikai bemutatását;
    • a küldetés műveleteinek összefoglalását;
    • a részletes költségvetést.
   • A visszajelzésben kérünk változtatásokat és javaslatokat teszünk a műhold biztonságosabbá tételére, amennyiben szükséges.

   

  Azon csapatok közül választjuk ki a döntőbe jutó 10 csapatot, valamint a 3 tartalékot, amelyek határidőre benyújtották a CDR-t hiánytalanul kitöltve.

   

  • Pre-Launch Report (PLR) - Indítás előtti jelentés:
   • Ebben a jelentésben a csapatok bemutatják a végleges prototípust és a küldetések részleteit.
   • A PLR
    • összegzi az csapat munkáját;
    • teljes leírást ad a CanSat küldetéseiről, a rendszerfunkciókról és szükséges hibajavításokról, amelyek a végleges terv kidolgozásához vezettek;
    • tartalmazza a részletes költségvetést;
    • maradéktalanul leírja a befejezett CanSat részleteit.
   • A hazai döntőn nyertes csapat ezt a dokumentumot kell hogy benyújtsa az Európai Űrügyökségnek, az ESA-nak.

   

   

  A verseny honlapján a “Dokumentumok” menüpont alatt szabadon elérhetőek ezeknek a jelentéseknek a mintái. Ezek hasonló formák, amelyeket az ESA a nemzetközi CanSat versenyen előír, de az “igazi” műholdkészítés során is hasonló logikával felépülő dokumentumok készülnek az űripari cégek projektjeiben.

 • Műszaki követelmények (specifikáció)

  • Minden alkatrésznek bele kell férnie egy fém üdítősdoboz dimenzióiba - 115 mm magasság és 66 mm átmérő - a kommunikációs antenna és az ejtőernyő kivételével. A rakétán belül biztosítunk ezek elhelyezésére 45 mm szabad helyet függőleges irányban. Az antenna felszerelhető a CanSat tetejére, vagy aljára, de az oldalára nem;
  • Antennák, átalakítók és egyéb elemek nem helyezkedhetnek a CanSat átmérőjén kívül, amíg az nem hagyta el a rakétát;
  • A CanSat súlya legalább 300 gramm és legfeljebb 350 gramm lehet. A súlyhatárt nem meghaladó CanSat-eknek ballasztot kell magukkal vinniük;
  • Robbanószerek, detonátorok, és egyéb pirotechnikai eszközök, fokozottan gyúlékony, vagy veszélyes anyagok használata tiltott. Minden anyagnak biztonságosnak kell lennie a személyzetre, a felszerelésre, és a környezetre;
  • A műhold áramellátását akkumulátor, vagy napelem kell hogy biztosítsa, és akár több órán keresztül működőképesnek kell lennie;
  • Az akkumulátornak könnyen elérhetőnek kell lennie, arra az esetre, ha cserélni, vagy tölteni kell;
  • Az eszközön kell hogy legyen egy fő áramkapcsoló;
  • Egy (vagy több) pozícionáló rendszer beépítése erősen ajánlott a landolás utáni begyűjtés megkönnyítésére;
  • A CanSat legyen felszerelve egy visszatérést segítő rendszerrel - pl. ejtőernyő -, ami újrahasználható indítás után. Ejtőernyő esetén javasolt feltűnő színeket választani a szövethez, hogy megkönnyítse a keresést a leérkezés után;
  • Az ejtőernyő-csatlakoztatás ki kell hogy bírjon 50 N terhelést;
  • A maximális repülési időt szabad ereszkedés mellett 120 másodpercre tervezve javasoljuk;
  • A CanSat ereszkedési rátája minimum 5 m/s és maximum 12 m/s lehet. Az ajánlott ereszkedési ráta 8 - 11 m/s között van;
  • A CanSat-nek ki kell bírnia 20 g gyorsulási erőt;
  • A versenyen használt CanSat előállításának a költsége nem lépheti át az 500 Eurót. A földi állomás, és bármilyen nem repülő eszköz nem számít bele a költségvetésbe. Szponzoráció esetén minden szponzorált eszközt meg kell jeleníteni a költségvetésben a valós piaci árukkal;
  • A kijelölt frekvenciákat minden csapatnak tiszteletben kell tartania. Érdemes úgy kialakítani a modellt, hogy szükség esetén a rádiófrekvencia gyorsan változtatható legyen;
  • A CanSat-nek repülésre készen kell érkeznie az indításra.
 • A csapatok értékelése

  A verseny során benyújtott dokumentumokat és a döntőben bemutatott eredményeket előbírálat után a Szervező által felkért 3 fős szakmai zsűri értékeli.

   

  A határidőre benyújtott dokumentumokat a megvizsgáljuk minden fázisban (PDR, CDR, PLR) ezen szempontok szerint:

  • teljesség (minden szükséges információ szerepel-e);
  • tervezés, műszaki megoldások szakmai megfelelősége és megvalósíthatósága.

   

  Az “igazi” űrprojekteknél is hasonló dokumentáció készül, csak persze sokkal vaskosabb. Ezeket a dokumentumokat azért kell elkészíteni, mert így egyrészt pontosan lehet követni az eszköz fejlesztését, másrészt segítenek a munkafolyamat alapos, logikus megtervezésében és végrehajtásában. Az ESA is ezeknek a dokumentumoknak a benyújtását írja elő a közvetlenül jelentkező csapatoknak.

   

  Preliminary Design Review (PDR) - Előzetes tervfelülvizsgálat értékelése

   

  Azok a csapatok léphetnek tovább, amelyek határidőre benyújtották a PDR-t hiánytalanul kitöltve. Azon csapatok, amelyek ezt nem teljesítik, nem vehetnek részt a verseny további részében.

   

  Critical Design Review (CDR) - Kritikus tervezési felülvizsgálat értékelése

   

  Azon csapatok közül választjuk ki a döntőbe jutó 10 csapatot és a 3 tartalékot, amelyek határidőre benyújtották a CDR-t hiánytalanul kitöltve. Azon csapatok CDR-ja, amelyek nem teljes dokumentumot nyújtottak be, vagy nem határidőre nyújtották be, nem vesz részt az értékelésben és így nem juthat a döntőbe.

  A döntőbe jutó csapatokat egy előválogatáson választjuk ki.

   

  Pre-Launch Report (PLR) - Indítás előtti jelentés értékelése

  A döntőbe jutott csapatok a döntő előtt elkészítenek egy végső riportot, ez alapján hozzák meg a szervezők a GO / NO GO döntést, tehát hogy indítható-e az eszköz. Ezt a döntést a rakéták készítőjének és üzemeltetőjének indítási felelőse felülbírálhatja, ha nem találja biztonságosnak az eszközt az indítás szempontjából. A döntését minden résztvevőnek és jelenlevőnek el kell fogadnia a szervezők és a versenyzők részéről is!

   

   

  Döntő - Indítás (Launch) értékelése

   

  A döntőben 4 kategóriában értékeljük a jelentkező csapatokat:

  1. Technikai eredmények:

  Főbb szempontok:

  • A küldetés során rögzített adatok mennyisége
  • az adattovábbítás gyakoriságának megfelelősége az elsődleges küldetésnél (min. 1 adat / sec)
  • általános technikai kivitel: a szerkezet mechanikája, fizikai tartóssága, újrafelhasználhatósága
  1. Tudományos eredmények:

  Főbb szempontok:

  A küldetés során mért adatok feldolgozásából kapott eredmények és a belőlük levont következtetések

  • helytállósága
  • relevanciája
  • érdekessége.
  1. Professzionalitás:

  Főbb szempontok:

  • Az eszköz működésének megbízhatósága (alrendszerek működése a küldetés végéig)
  • az adatok rögzítésének és továbbításának folyamatossága (elveszett adatok hiánya)
  • a küldetések végrehajtásának teljessége.
  1. Kommunikáció (outreach):

  Főbb szempontok:

  • Az eszköz, a kapott adatok és a belőlük levont következtetések bemutatásának színvonala (vizualizáció, előadásmód)
  • a csapattagok bevonásának arányossága
  • a projekt során az online térben folytatott ismeretátadás mennyisége és színvonala (médiumok változatossága, posztolás gyakorisága, elért közösségek mérete és sokfélesége)